• Kompleks nowoczesnych boisk sportowych
  • .
  • Centrum Edukacyjne Innovation-Pro Futuro
  • Kompleks nowoczesnych boisk sportowych
  • .
  • Tutoring mocną stroną szkół Pro Futuro od 2011 r.
  • Kompleks nowoczesnych boisk sportowych
  • .
  • Całodniowa opieka lekarza pediatry